Prevor absorbenti in nevtralizanti

Izlivi kemikalij v okolico

Nesreče z nevarnimi kemikalijami se dogajajo v tovarnah, skladiščih in tudi med transportom, na primer v prometnih nesrečah, in ob tem pogosto pride do onesnaženja okolja.

Pri kemičnih nesrečah je potrebno očistiti tudi mesto nesreče, da ne pride do ponovnih zastrupitev in onesnaženja okolja. Pri odstranjevanju politih kemikalij iz okolja si pomagamo s pripomočki, ki absorbirajo in/ali nevtralizirajo nevarne kemikalije, vendar je izbira ustreznega specifičnega nevtralizatorja pogosto težka, ker sestava polite kemikalije ni znana in lahko pride do pomote.

Zato si lahko pomagamo z naslednjimi Prevorjevimi sredstvi: Trivorex, Polycaptor, Safurex, Acicaptal in Basicaptal.

Vsestranski absorbent POLYCAPTOR®

POLYCAPTOR® je vsestranski absorbent, ki deluje kot mreža kapilar, ki vpijajo tekočino in sušijo površino. Absorbira olja, ogljikovodike, vodne raztopine…:

 • absorbira vse tipe tekočin,
 • ne pušča residualnih slojev,
 • olajša čiščenje mesta nesreče z manj odpadnimi ostanki,
 • POLYCAPTOR® ni nevaren za ljudi ali okolje,
 • na voljo v 4kg vedrih (15 L), 10kg vrečah in kot opozorilni stolp BAS.
Pomembno: POLYCAPTOR® ni nevaren za ljudi ali okolje, saj ne vsebuje kancerogenega kristalnega silicijevega dioksida*, kot večina konvencionalnih mineralnih absorbentov.
Več o Polycaptorju najdete na spletni strani Prevor.
* Več o škodljivosti silicijevega dioksida najdete na povezavi https://www.osha.gov/OshDoc/data_General_Facts/crystalline-factsheet.pdf 

Nevtralizirajoči absorbenti Acicaptal, Basicaptal in Trivorex

ACICAPTAL®​ za kisline

Nevtralizirajoči vpojni material ACICAPTAL®, ki je specifičen za kisline, se lahko uporablja na vseh kislih kemikalijah. ACICAPTAL® nevtralizirajoči absorbent združuje absorpcijsko moč superabsorbentnih polimerov z nevtralizirajočo zmogljivostjo amfoterikov.

BASICAPTAL®​ za baze

Nevtralizirajoči absorbent BASICAPTAL®, ki je specifičen za baze, se lahko uporablja za vse alkalne kemikalije. Nevtralizirajoči vpojni material BASICAPTAL® združuje absorpcijsko moč superabsorbentnih polimerov z nevtralizirajočo zmogljivostjo amfoterne kisline.

TRIVOREX®​ - univerzalen

Univerzalni nevtralizacijski absorbent TRIVOREX® se lahko uporablja na vseh kemikalijah (kisline, baze, formaldehid, topila, oksidanti). Nevtralizirajoči absorbent TRIVOREX® združuje absorpcijsko moč superabsorbentnih polimerov z vsestransko nevtralizacijsko zmogljivostjo amfoterne kisline.

Dekontaminacija opreme in površin - SAFUREX®

 

Prevor SafurexTEKOČI KEMIJSKI DEKONTAMINANT PROTI JEDKIM KEMIKALIJAM IN FLUORIDOM

Med rutinskim vzdrževanjem ali kemično nesrečo se lahko površina oz. material kontaminirata. Brez dekontaminacije lahko kemikalije povzročijo poškodbe osebja in razjedejo površino.

Zato je vključitev dekontaminacije v vzdrževalni postopek delovnega mesta pomembna za ohranitev materiala in zaščito osebja.

 

Safurex prednosti

+ VARNO

 • Nevtralizira kemikalije (kisline, baze in HF)
 • Vizualno označuje, kdaj je nevtralizacija končana

+ PRAKTIČNO

 • Preprečuje tveganje napak zaradi združljivosti s kemičnimi izdelki
 • Zagotavlja možnost obvladovanja situacije brez potrebe po nujnih službah

+ VARČNO

 • Podaljša življenjsko dobo kontaminirane opreme
 • Nevtralizira kemikalijo tudi na najbolj grobih mestih

KAKO DELUJE SAFUREX®?

Kemični dekontaminant SAFUREX®, ki temelji na amfoterni tehnologiji, ustavi delovanje kislinskih in baznih kemikalij s pomočjo nevtralizacije na molekularni ravni, da onemogoči korozivnost. Njegova kelatna funkcija tudi fiksira fluoridne ione fluorovodikove kisline HF, da postanejo nenevarni in nestrupeni. SAFUREX