Prevor Diphoterine®

 

Diphoterine® je sredstvo za dekontaminacijo telesa ob politju s katerokoli nevarno kemikalijo, razen za fluorovodikovo kislino (HF) in njene derivate.

Diphoterine® je hipertonična, amfoterna in kelirajoča dekontaminacijska raztopina za izpiranje kože in oči pri politjih z dražilnimi in jedkimi kemikalijami. Diphoterine® ima veliko polivaletnih vezalnih mest, s katerimi absorbira in nevtralizira kisline, baze, oksidante, reducente in topila, hkrati pa zaradi svoje hipertoničnosti zaustavlja tudi njihovo prodiranje v tkiva.

Z izpiranjem kože in oči z Diphoterinom® v prvi minuti po politjih z dražilnimi in jedkimi kemikalijami lahko preprečimo nastanek kemične opekline. Omili tudi posledice uporabe solzivcev OC, CS in CN.

Vrste pakiranja Diphoterine®

DiphoterineLISDiphoterine LPM plastenka 500ml za izpiranje oči za popolno dekontaminacijo enega očesa, ne glede na tip in koncentracijo kemikalije (razen za fluorovodikovo kislino (HF) in njene derivate), ki je brizgnila v oko. Priporočeni čas za intervencijo – 60 s po politju.

Diphoterine LIS 50ml plastenka za izpiranje očesa se nosi za pasom in je del osebne varovalne opreme. Po izpiranju z LIS je zaradi majhne količine pripročljivo uporabiti še LPMD. Priporočeni čas za intervencijo – 10 s po politju.

Diphiterine MINIDiphoterine MICRO 100ml aerosol je namenjen dekontaminaciji dlani ali obraza. Nosi se lahko za pasom kot del osebne varovalne opreme. Priporočeni čas za intervencijo – 60 s po politju.

Diphoterine MINI 200ml aerosol je namenjen dekontaminaciji ene okončine. Priporočeni čas za intervencijo – 60 s po politju.

DAPDPrenosni tuš DAPD vsebuje 5l Diphoterina v aerosolu. Namenjen je za dekontaminacijo celotnega telesa. Po regulativi se lahko uporabi kot nadomestilo za vgrajeni varnostni tuš. Priporočeni čas za intervencijo – 60 s po politju.

DAPD ustreza evropskemu standardu za varnostne prhe za prvo pomoč na delovnem mestu EN 15154.

Zidna omarica LMPE vsebuje dve plasteniki 500ml za izpiranje oči, eden ali dva aerosola MINI 200ml za kožo in opcijsko 800g dispenser Trivorex.

Protokol uporabe Diphoterina®

  • hitro zapustimo mesto nesreče,
  • odstranimo obleko in v primeru politja oči tudi kontaktne leče,
  • čim hitreje začnemo z izpiranjem kože oz. oči z Diphoterinom®,
  • alarmiramo okolico,
  • poiščemo zdravniško pomoč.

Dodatne informacije

Nikoli ne smemo odlašati z izpiranjem, tudi če takoj po politju nimamo težav, ker se le-te lahko pojavijo kasneje.

delovanje kislinaDiphoterine® je sterilna raztopina, ki pri izpiranju obdrži koristen mehanični in dilucijski učinek vode. V nasprotju z vodo pa ima Diphoterine tudi nevtralizacijsko in absorpcijsko sposobnost in omogoča aktivno dekontaminacijo.

Diphoterine je namreč amfoterna in kelatna polivalentna raztopina z veliko vezalnimi mesti, s katerimi lahko aktivno veže in inaktivira številne dražilne in jedke kemikalije: kisline, baze, oksidante, reducente, topila, kelatna sredstva, solzivce itd..

Diphoterine se pomembno razlikuje od vode tudi v tem, da je hipertonična raztopina in s tem dodatno zaustavlja prodiranja nevarnih kemikalij v tkiva oziroma povzroča gibanje tekočin in s tem tudi kemikalije iz celice na navzven.

Zelo pomembno dejstvo pri uporabi Diphoterinea po politju z dražilnimi in jedkimi kemikalijami je daljši intervencijski čas za še uspešno dekontaminacijo v primerjavi z izpiranjem z vodo. Učinkovito izpiranje z Diphoterinom, s katerim preprečimo nastanek kemične poškodbe, se mora začeti v 60-tih sekundah po politju s kemikalijo, medtem ko se učinkovitost izpiranja z vodo zmanjša že po pretečenih 10-ih sekundah po politju.

Več o izdelkih Prevor Diphoterine lahko poiščete na spletni strani podjetja Prevor