Članek : Prva pomoč in nujna medicinska pomoč pri politju s fluorovodikovo kislino

Članek objavljen v Zdravniškem vestniku na temo Prva pomoč in nujna medicinska pomoč pri politju s fluorovodikovo kislino.

Izhodišča: Kemikalije uporabljajo v vseh gospodarskih dejavnostih in petina vseh delavcev dela z nevarnimi kemikalijami. Fluorovodikova kislina (HF) je ena najbolj nevarnih anorganskih kislin, uporabljajo pa jo v elektronski, kemični, steklarski, kovinski, avtomobilski in naftni industriji. HF ima dvojno delovanje, jedko in toksično,
kar je posledica sinergističnega delovanja vodikovih (H+) in fluoridnih (F-) ionov. Ob stiku s kožo in z očmi HF povzroči hudo kemično poškodbo in omogoči prodor fluoridnih ionov v tkiva ter sistemsko zastrupitev s hipokalcemijo in z motnjami srčnega ritma.

Zaključek: Kemične poškodbe ob politjih s HF lahko preprečimo z osebnimi zaščitnimi sredstvi in s takojšnjo dekontaminacijo, ker se prodiranje HF skozi povrhnjico kože in roženico zrkel začne že v prvi minuti po politju. Prva pomoč z izpiranjem z vodo in mazanjem s kalcijevimi pripravki je nepredvidljiva in ima nekaj omejitev, medtem ko je pravočasno izpiranje oči in kože s heksafluorinom zelo učinkovito in lahko popolnoma prepreči nastanek kemične poškodbe in sistemske zastrupitve.

 

Povezava na celoten članek v Zdravniškem vestniku –  Prva pomoč in nujna medicinska pomoč pri politju s fluorovodikovo kislino (Zdravniški vestnik )