Prva pomoč pri politju z nevarnimi kemikalijami

Posebni izdelki, ki zmanjšujejo tveganje posledic pri kemičnih nesrečah. Priporočamo Diphotérine® za vsa kemična politja po očeh in koži razen za florovodikovo kislino in njene derivate,  Hexafluorine® za vsa kemična politja po očeh in koži z florovodikovo kislino in njene derivate ter Trivorex® za politje po okolici

Diphoterine Hexaflorine Trivorex

Trije dejavniki, ki vplivajo na kemično opeklino:

  1. Vrsta kemikalije in njena koncentracija – obstajajo šest (6) tipov kemikalij : kisline, baze, oksidanti, topila, kelatna sredstva in reducenti. Agresivnost kemikalije je odvisna od koncentracije kemikalije. Višja kot je koncentracija, višja je njena agresivnost.
  2. Temperatura – višja kot je temperatura hitreje uničuje naše celice
  3. Čas stika – to je čas aktivnosti kemikalije na nešem telesu (oko, koža). Daljši kot je čas stika več poškodbe lahko kemikalija povzroči. Hitra intervencija skraša čas stika in povečuje čas prve pomoči.