Literatura

Navodila za uporabo hitrih testov na droge DrugWipe® S

Obravnava kemičnih politij z nevarnimi kemikalijami (Chemical Splashes)

Obravnava nesreč z NaOH (Natrijev Hidroksid/Sodium Hydroxide)

Obravnava nesreč z H2SO4 (Žveplena kislina/Sulphuric Acid)

Obravnava nesreč z HF (Fluorovodikova kislina/Hydrofluoric Acid)