Prevor Diphoterine®

 

Diphoterine® je sredstvo za dekontaminacijo telesa ob politju s katerokoli nevarno kemikalijo, razen za fluorovodikovo kislino (HF) in njene derivate.

Diphoterine® je hipertonična, amfoterna in kelirajoča dekontaminacijska raztopina za izpiranje kože in oči pri politjih z dražilnimi in jedkimi kemikalijami. Diphoterine® ima veliko polivaletnih vezalnih mest, s katerimi absorbira in nevtralizira kisline, baze, oksidante, reducente in topila, hkrati pa zaradi svoje hipertoničnosti zaustavlja tudi njihovo prodiranje v tkiva.

Z izpiranjem kože in oči z Diphoterinom® v prvi minuti po politjih z dražilnimi in jedkimi kemikalijami lahko preprečimo nastanek kemične opekline. Omili tudi posledice uporabe solzivcev OC, CS in CN.

Vrste pakiranja Diphoterine®

Protokol uporabe Diphoterina®

  • hitro zapustimo mesto nesreče,
  • odstranimo obleko in v primeru politja oči tudi kontaktne leče,
  • čim hitreje začnemo z izpiranjem kože oz. oči z Diphoterinom®,
  • alarmiramo okolico,
  • poiščemo zdravniško pomoč.

Dodatne informacije

Nikoli ne smemo odlašati z izpiranjem, tudi če takoj po politju nimamo težav, ker se le-te lahko pojavijo kasneje.

delovanje kislinaDiphoterine® je sterilna raztopina, ki pri izpiranju obdrži koristen mehanični in dilucijski učinek vode. V nasprotju z vodo pa ima Diphoterine tudi nevtralizacijsko in absorpcijsko sposobnost in omogoča aktivno dekontaminacijo.

Diphoterine je namreč amfoterna in kelatna polivalentna raztopina z veliko vezalnimi mesti, s katerimi lahko aktivno veže in inaktivira številne dražilne in jedke kemikalije: kisline, baze, oksidante, reducente, topila, kelatna sredstva, solzivce itd..

Diphoterine se pomembno razlikuje od vode tudi v tem, da je hipertonična raztopina in s tem dodatno zaustavlja prodiranja nevarnih kemikalij v tkiva oziroma povzroča gibanje tekočin in s tem tudi kemikalije iz celice na navzven.

Zelo pomembno dejstvo pri uporabi Diphoterinea po politju z dražilnimi in jedkimi kemikalijami je daljši intervencijski čas za še uspešno dekontaminacijo v primerjavi z izpiranjem z vodo. Učinkovito izpiranje z Diphoterinom, s katerim preprečimo nastanek kemične poškodbe, se mora začeti v 60-tih sekundah po politju s kemikalijo, medtem ko se učinkovitost izpiranja z vodo zmanjša že po pretečenih 10-ih sekundah po politju.

Več o izdelkih Prevor Diphoterine lahko poiščete na spletni strani podjetja Prevor