Prevor Hexafluorine®

 

Prevor Hexafluorine® je sredstvo za dekontaminacijo telesa ob politju s  fluorovodikovo kislino (HF) ali njenimi derivati. Hexafluorine®  je amfoterna, kelirajoča in hipertonična raztopina, ki je se je izkazala za izredno uspešno dekontaminacijsko sredstvo v številnih kemičnih nesrečah s HF, saj ponesrečenci s HF po izpiranju s Hexafluorinom niso imeli posledic ali pa so bile le-te minimalne.

Z izpiranjem kože in oči z Hexafluorinom® v prvi minuti po politju lahko preprečimo nastanek kemične opekline.

Vrste pakiranja Hexafluorine®

Protokol uporabe Hexafluorina®

Prva pomoč po politju kože s fluorovodikovo kislino
 
 1. Zapustimo mesto nesreče.
 2. Odstranimo obleko.
 3. Izpiranje s Hexafluorinom® pričnemo čim hitreje v prvi minuti po politju s HF, zato moramo imeti prenosni tuš vedno v prostoru s HF.
 4. Pokličemo pomoč.
 5. Med izpiranjem izpraznimo celoten rezervoar prenosnega tuša Hexafluorina® (5 litrov).
 6. Če z izpiranjem nismo pričeli v prvi minuti po politju s HF, moramo vseeno čim hitreje pričeti izpirati s Hexafluorinom®, vendar mora izpiranje trajati 3 do 5-krat toliko časa, kot ga je minilo od politja s HF. Ponesrečenca lahko po končanem zakasnelem izpiranju namažemo še z gelom kalcijevega glukonata.
 7. Po vsakem stiku s fluorovodikovo kislino se vedno posvetujemo z zdravnikom.

Prva pomoč po brizgu fluorovodikove kisline v oko.

 1. Zapustimo mesto nesreče.
 2. Izpiranje s Hexafluorinom® pričnemo čim hitreje v prvi minuti po brizgu HF v oko, zato morajo biti plastenke Hexafluorina® nameščene v vseh prostorih s HF.
 3. Kontaktne leče odstranimo čim hitreje, da preprečimo kopičenje HF pod kontaktnimi lečami in omogočimo učinkovitejše izpiranje oči.
 4. Oči izpiramo 3 minute in pri tem izpraznimo celo 500 ml plastenko Hexafluorina®.
 5. Če z izpiranjem nismo pričeli v prvi minuti po brizgu HF v oko, moramo vseeno čim hitreje pričeti izpirati s Hexafluorinom® in nato izpirati 3 do 5-krat toliko časa, kot ga je minilo od politja s HF, vendar ne več kot 15 minut.
 6. Po končanem izpiranju s Hexafluorinom® oko izperemo še s priloženo izotonično raztopino Afterwash II® in s tem pospešimo vzpostavitev fiziološkega stanja očesa.
 7. Pokličemo pomoč.
 8. Po vsakem stiku s HF se vedno posvetujemo z zdravnikom.

Dodatne informacije

Nikoli ne smemo odlašati z izpiranjem, tudi če takoj po politju nimamo težav, ker se le-te lahko pojavijo kasneje. Hexafluorine® je tekočina in pri izpiranju obdrži koristen mehanični in dilucijski učinek vode. V nasprotju z vodo pa ima Hexafluorine tudi absorpcijsko sposobnost za HF in tako poleg pasivne dekontaminacije omogoča še aktivno dekontaminacijo. Kelacijska moč Hexafluorina za H+ in F je namreč tudi do 100-krat večja od kelacijske sposobnosti kalcijevega glukonata, saj lahko ena molekula Hexafluorina veže 3 ione H+ in 6 ionov Fter s tem prepreči oziroma zaustavi jedko in toksično delovanje HF.

Hexafluorine se pomembno razlikuje od hipotonične vode tudi v tem, da je hipertonična raztopina in s tem dodatno zaustavlja prodiranja HF, H+ in F v poškodovana tkiva oziroma lahko celo spremeni smer osmotskega gibanja HF, H+ in F in ustvari tok HF, H+ in F iz tkiv proti površini kože ali oči. Dekontaminacija s Hexafluorinom je tako veliko učinkovitejša od dekontaminacije z vodo in prepreči oziroma zmanjša jedko in toksično delovanje HF, saj lahko prepreči nastanek hipokalcemije. 

Najpomembnejša prednost izpiranja s Hexafluorinom po politju s HF glede na izpiranje z vodo in aplikacijo kalcijevega glukonata pa je daljši intervencijski čas za še uspešno dekontaminacijo. Učinkovito izpiranje s Hexafluorinom se lahko namreč začne do 60 sekund po politju s HF, medtem ko se učinkovitost izpiranja z vodo zmanjša že po pretečenih 10-ih sekundah po politju.

Številni primeri izpiranja ponesrečencev s HF v industriji so potrdili, da lahko z izpiranjem s Hexafluorinom v 60-ih sekundah po politju s HF popolnoma preprečimo lokalno in sistemsko toksičnost HF ter s tem praktično odpravimo zapleteno zdravljenje in odsotnost z dela, ki sta sicer v primerih kemičnih poškodb s HF lahko zelo dolgotrajna. V primeru brizga HF v oči ima Hexafluorine še eno odločilno prednost pred vodo in kalcijevim glukonatom, saj lahko s Hexafluorinom zelo učinkovito speremo oči, medtem ko nanašanje kalcijevega glukonata v oči ni priporočljivo zaradi nevarnosti tvorjenja precipitatov in dodatnih poškodb roženico.

Več o izdelkih Prevor Hexafluorine lahko preberete na spletni strani podjetja Prevor.