Kemična poškodba oči

Najnovejši članek “Diphoterine for alkali chemical splashes to the skin at alumina refineries.”

Donoghue MA. Diphoterine for alkali chemical splashes to the skin at alumina refineries. International Journal of Dermatology 2010; 49: 894-900 Background: Diphoterine is a commercially available amphoteric, hypertonic, chelating solution used to decontaminate and irrigate chemical splashes. The aim of this study was to evaluate the implementation of Diphoterine at three alumina refineries. This is …

Najnovejši članek “Diphoterine for alkali chemical splashes to the skin at alumina refineries.” Read More »

Kemična poškodba kože in oči

Ob stiku ponesrečenca z nevarno kemikalijo lahko nastane kemična poškodba kože in sluznic. Kemično poškodbo lahko povzroči šest vrst kemikalij: kisline, baze, oksidanti, reducenti, kelatna sredstva in topila. Obseg kemične poškodbe je odvisen od koncentracije, količine in lastnosti kemikalije (npr. oksido-redukcijski potencial za oksidante in reducente, stopnja topljivosti za topila in pKa za kisline in …

Kemična poškodba kože in oči Read More »